instytut,kiw,0,strona_glowna.htm
Pracownicybelka
Katedra Inyżynierii Wirtualnej
Nauczyciele akademiccy
tytuł nazwisko
imię
budynek
pokój
e-mail www
prof. dr hab. inż. Morzyński
Marek
BM
612
dr hab. inż.
prof. PP
Nowak
Michał
BM
611
dr inż. Mostowski
Rafał
BM
615
dr inż. Posadzy
Piotr
BM
615
dr inż. Roszak
Robert
CM
413
dr inż. Rychlik
Michał
BM
827
dr inż. Stankiewicz
Witold
BM
827
Doktoranci
dr inż. Hausa
Hubert

mgr inż. Brudło
Krzysztof
CM
415
mgr inż. Gaweł
Dominik

mgr inż. Kotecki
Krzysztof

mgr inż. Przybyła
Piotr

mgr inż. Zuchniarz
Piotr
CM
414

© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej