Strona główna
Strona główna » Awanse » Doktoraty
Doktoratybelka

 

Mgr inż. Sylwin Tomaszewski
Praca doktorska pt. "Relacje diagnostyczne stan-sygnał przekładników ciśnienia układów hamulcowych pojazdów szynowych"

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary

Recenzje: 1, 2

Mgr inż. Paweł Kaczalski
Praca doktorska pt. "Symulacja obciążeń eksploatacyjnych układu napędowego autobusu miejskiego w aspekcie badania jego trwałości"

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary

Recenzje: 1, 2

Mgr inż. Wojciech Bueschke
Praca doktorska pt. "Experimental identification of an engine lean burn gas-air combustion system with turbulent jet ignition"

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary

Recenzje: 1, 2

Mgr inż. Jan Górecki
Praca doktorska pt. Kształtowanie cech geometrycznych układu roboczego maszyny do zagęszczania CO2 z wykorzystaniem modelowania pól naprężeń granicznych"

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 
1, 2 

Mgr inż. Żaneta BOGUSŁAWSKA
Praca doktorska pt. ”Uogólniony bilans energetyczny chłodni do przechowywania żywności”

dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 1, 2

Mgr inż. Mariusz GRAJEK
Praca doktorska pt. "Optymalizacja planowania zasobów dystrybuci wybranych towarów akcyzowych"
dyscyplinatransport
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 1, 2
 

Mgr inż. Anna KOBASZYŃSKA-TWARDOWSKA
Praca doktorska pt. „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowych”
dyscyplinatransport
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Jarosław CZERWIŃSKI
Praca doktorska pt. „Nowy system transportu kolejowo-drogowego dla przewozów standardowych naczep samochodowych”.
dyscyplinatransport
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Hanna STAWECKA
Praca doktorska pt. „System recyklingu pojazdów szynowych w Polsce”.
dyscyplinatransport
dziedzina
nauki techniczne


Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Marta GALANT
Praca doktorska pt. „Ograniczenie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota”.
dyscyplinatransport
dziedzina
nauki techniczne


Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Wojciech MIZAK
Praca doktorska pt. „Metodyka badań zużycia erozyjnego materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych”.
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Szymon Gierz
Praca doktorska pt. „Modelowanie i optymalizacja układu do aplikacji ciekłych pestycydów na powierzchnie bulw i nasion w procesach siewu i sadzenia”.
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Piotr Molik
Praca doktorska pt. „Analiza parametrów szybkozmiennych i ekologicznych doładowanego silnika o zapłonie iskrowym w warunkach statycznych i podczas rzeczywistej eksploatacji”.
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne
Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Mateusz Nowak
Praca doktorska pt. „Wpływ infrastruktury drogowej na emisję spalin z pojazdów samochodowych”
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Wojciech SATKOWSKI
Praca doktorska pt. „Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w bazach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania”
dyscyplinatransport
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Maciej TRELKA
Praca doktorska pt. ”Monitorowanie uszkodzeń zespołu napędowego w zmiennych warunkach działania samolotu MiG-29”
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Natalia IDASZEWSKA
Praca doktorska pt. ”Wpływ oddziaływań mechanicznych na zmiany fizykochemiczne wybranych owoców”
dyscyplinatransport
dziedzina
nauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

Mgr inż. Adam ROSIAKOWSKI
Praca doktorska pt. „”Badania zastosowania przekładni z cieczą magnetoreologiczną do sterowania prędkością obrotową zespołu napędowego”
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzinanauki techniczne

Streszczenie Summary
Recenzje: 12 

Mgr inż. Krzysztof KOPER
Praca doktorska pt. „Struktura modelu zarządzania cyklem życia obiektów technicznych”
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzinanauki techniczne

Streszczenie / Summary
Recenzje: 12 

Mgr inż. Andrzej ZIÓŁKOWSKI
Praca doktorska pt. ”Zwiększenie efektywności spalinowego układu napędowego przez zastosowanie generatora termoelektrycznego”
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzinanauki techniczne
Streszczenie Summary
Recenzje: 1, 2a, 2b 

Mgr inż. Przemysław BOROWSKI
Praca doktorska pt. „”Identyfikacja systemu tworzenia i spalania mieszanki w układzie dwóch wtryskiwaczy z bezpośrednim wtryskiem benzyny”
dyscyplinabudowa i eksploatacja maszyn
dziedzinanauki techniczne
Streszczenie / Summary
Recenzje: 12

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej