Strona główna
Strona główna » Awanse » Doktoraty
Doktoratybelka

Mgr inż. Wojciech Cieślik

Praca doktorska pt. "Wpływ recyrkulacji spalin na przebieg spalania w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny"

dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

dziedzinanauki techniczne

Streszczenie/Summary

Recenzje: 1, 2

 

Mgr inż. Jerzy Lejk

Praca doktorska pt. "Analiza ryzyka w projektach transportowych na przykładzie metra warszawskiego"

dyscyplina: transport

dziedzinanauki techniczne

Streszczenie/Summary

Recenzje: 1, 2

 

Mgr inż. Piotr Smoczyński

Praca doktorska pt. "Zarządzanie ryzykiem zagrożeń generowanych podczas eksploatacji infrastruktury kolejowej"

dyscyplina: transport

dziedzina: nauki techniczne

Streszczenie/Summary

Recenzje: 1, 2

Mgr inż. Łukasz Warguła

Praca doktorska pt. "Analiza wpływu modyfikacji konstrukcji rębaka do drewna na wybrane parametry eksploatacyjne"

dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

dziedzina: nauki techniczne

Streszczenie/Summary

Recenzje:1, 2

Mgr inż. Mateusz Kukla 

Praca doktorska pt. "Kształtowanie cech materiałowych elastomerów magnetoreologicznych w budowie maszyn"

dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

dziedzina: nauki techniczne

Streszczenie/Summary

Recenzje: 1, 2

Mgr inż. Magdalena Sowińska 

Praca doktorska pt. "Analiza właściwości biegowych wózków lekkich pojazdów szynowych na przykładzie wózków z niezależnie obracającymi się kołami"

dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn

dziedzina: nauki techniczne

Streszczenie/Summary

Recenzje: 1, 2

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej