Strona główna
Strona główna » System Zarządzania Jakością » Misja, wizja i strategia
Misja, wizja i strategiabelka

Misja

Przygotowywanie kadr, na trzech stopniach kształcenia, w obszarze szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej i w zakresie transportu, w oparciu o potencjał wynikający z prowadzonych badań naukowych i współpracy z gospodarką, z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa i pracodawców.


Wizja

Czołowy w kraju i liczący się w Europie Wydział specjalizujący się w inżynierii mechanicznej i transporcie, partner uczelni zagranicznych i przemysłu, gwarantujący wysoki poziom jakości kształcenia oraz prac naukowych i badawczo-rozwojowych.


Cele strategiczne

Misja i wizja Wydziału będą urzeczywistniane przez realizację następujących celów strategicznych:

  1. Kształcenie kadr przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy w obszarze aktualnych i przyszłych kompetencji Wydziału,
  2. Rozwijanie potencjału wdrożeniowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych wynikającego z potrzeb rynku i konieczności transferu wiedzy,
  3. Kształtowanie wizerunku Wydziału, jako jednostki dydaktycznej i naukowej otwartej na realizację wyzwań otaczajacego środowiska,
  4. Rozwój współpracy z czołowymi uczelniami na świecie, prowadzącej do wymiany know-how, pracowników naukowych i studentów oraz realizacji wspólnych projektów badawczych,
  5. Budowanie potencjału i prestiżu Politechniki Poznańskiej,
  6. Rozwój kadry naukowo-badawczej i infrastruktury Wydziału, jako czynników wspierających osiągnięcie powyższych celów.


 

do_gorydo góry
© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej