Strona główna
Strona główna » Pomoc materialna » Aktualności » STYPENDIA 2018/19
STYPENDIA 2018/19belka

 

 

 

 

Od 5 listopada 2018 r. proszę odbierać DECYZJE dot. stypendiów.

 

Szanowni Państwo

 

W semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie

  do 12.10.2018 r.   

Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące stypendiów zostały opublikowane na stronie głównej Politechniki Poznańskiej.

  

Próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosił 1051 zł miesięcznie na osobę w rodzinie w semestrze letnim 2017/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2018/19r.

Kompletne wnioski o stypendium Marszałka Studenci składają w dziekanacie (pokój 222) w terminie

  do dnia 01 października 2018 r.

  - egzemplarz papierowy (wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem załącznikami) - wersję elektroniczną (wnioski bez załączników) należy przesłać na adres: beata.dworzynska@put.poznan.pl lub elzbieta.szymanska@put.poznan.pl

 

Zgodnie z regulaminem załączniki muszą być poukładane chronologicznie i ponumerowane. Wnioski zostaną zbiorczo przekazane do Działu Kształcenia i dalej do Urzędu Marszałkowskiego. Zwracamy uwagę na nowy regulamin i przesunięcie terminu składania wniosków. Regulamin, wzór wniosku oraz instrukcja wypełniania dostępne są pod linkiem: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego

 

© Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej